English French

قطاع شئون الدردسات العليا والبحوث

الدرجات العلمية

1- دبلوم فى التربية الرياضية .

2- ماجستير فى التربية الرياضية .

3- دكتوراة الفلسفة فى التربية الرياضية.

أعداد الدرجات العلمية الممنوحة من كلية التربية الرياضية
فى الفترة من 2010إلى 2016

                                                  Download file

 

قطاع شئون الدردسات العليا والبحوث